Skip to content
Close

Wady postawy u dzieci

Wady postawy u dzieci

Leczenie wad postawy i skolioz wg metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

Metoda FITS – powstała w 2004 roku, jej autorami są dr n. med. Marianna Białek oraz mgr Andrzej M′hango.

Metodę FITS stosujemy u pacjentów z:

 • skoliozą;
 • wadami stóp (płaskostopie, stopa płasko-koślawa, stopa wydrążona);
 • wadami kolan (koślawość, szpotawość);
 • wadami klatki piersiowej (kurza, lejkowata);
 • choroba Scheuremanna;
 • plecy płaskie, okrągłe;
 • asymetria ustawienia łopatek, miednicy;
 • inne wady postawy.

Główne założenia koncepcji FITS:

 • indywidualne podejście do pacjenta (ćwiczenia są dostosowywane do wady i wieku);
 • uświadamianie dziecku i rodzicom deformacji jakie zaszły w tułowiu i kręgosłupie;
 • rozluźnianie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny;
 • nauka prawidłowego obciążania stóp w celu poprawy ustawienia miednicy i równomiernego obciążania kończyn dolnych;
 • wzmocnienie siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia;
 • nauka prawidłowego shiftu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dla korekcji łuku pierwotnego ze stabilizacją (bądź utrzymaniem w korekcji) łuku wtórnego;
 • nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach fizjologicznych;
 • wskazanie prawidłowych wzorców korygujących skoliozę oraz wszelkie deformacje tułowia związane ze skrzywieniem ;
 • nauka ćwiczeń poprawiających nerwowo-mięśniową koordynację w korekcji skoliozy.

Etapy terapii:

 • I etap – badanie fizjoterapeutyczne oraz badanie w koncepcji Metody FITS.
 • II etap – przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni.
 • III etap – budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie.

Terapeuci metody FITS przygotowują również pacjentów do zabiegów operacyjnych oraz dzieci, młodzież która będzie korzystać z gorsetów.

Pierwsza wizyta składa się z konsultacji, w jej skład wchodzą:
a) wywiad z rodzicem (przebieg dotychczasowego leczenia, choroby współistniejące, leki, aktywność fizyczna, badania RTG i inne);
b) badanie fizjoterapeutyczne (mierzenie długości kończyn dolnych, ocena przykurczonych grup mięśniowych, ocena ustawienia kręgosłupa, miednicy, barków, kolan, stóp i inne) oraz badanie wg. karty FITS (Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz);
c) podsumowanie (wyznaczenie celów głównych terapii, pokazanie wstępnych ćwiczeń).