Godziny przyjęć: 
wtorek: Od 8:00
piątek: Od 13:00
Dni przyjęć: 
poniedziałek - piątek