Po ukończeniu Medycznego Studium Zawodowego w Konstancinie-Jeziorna, ukończył wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończone kursy/szkoleń z zakresu rehabilitacji:

  • Terapia Manualna w koncepcji Pavla Karpova
  • Terapia Manualna w ujęciu holistycznym w koncepcji Andrzeja Rakowskiego
  • Terapia Manualna metodą McKenziego
  • Metoda PNF
  • Ortopedyczna Terapia Manualna w koncepcji Kalternborn i Evjenth
  • Kinesio-taping
  • Terapia Manualna metodą Maitland
  • Metoda Suchego Igłowania wg. Travell&Simons
  • Metoda  Treager Point wg. Travell&Simons

Zdobyta wiedza medyczna oraz doświadczenia zawodowe, w połączeniu z doświadczeniami sportowymi pozwalają mu lepiej zrozumieć funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Znajomość mechanizmów fizjologicznych i patofizjologicznych, które doprowadzają do powstawania wielorakich problemów zdrowotnych, pozwala mu na wdrażanie odpowiednich środków leczniczych dzięki którym będą stymulowane procesy naprawcze w osłabionym i obolałym ciele.

Dni przyjęć: 
poniedziałek - piątek