Absolwentka kierunku fizjoterapii Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Z przychodnią ORTO związana od 2011 roku.Ukończone kursy i szkolenia z zakresu fizjoterapii:

  • FITS ( Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)
  • FITS Master
  • PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation)
  • SSM (Spiralna Stabilizacja Mięśniowa)
  • MTT (Medyczny Trening Terapeutyczny 2)
  • Kinezjotaping (KT1+KT2)

W swojej pracy zajmuje się leczeniem schorzeń narządu ruchu, a w szczególności wad kręgosłupa u dzieci i dorosłych ( skoliozy, choroba Scheurmanna, wady postawy). Swoją wiedzę poszerza biorąc udział w certyfikowanych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Dni przyjęć: 
Od poniedziałku do piątku.