Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Od ponad 30 lat zajmuje się leczeniem urazowych uszkodzeń kości, oraz zmian i deformacji pourazowych, Specjalizuje się w Operacjach endoprotezoplastyki stawów.

Specjalizacja: 
chirurg, neurotraumatolog, ortopeda, traumatolog
Godziny przyjęć: 
środa: Od 16:00